Wat zijn de top 3 eisen voor het bekomen van een octrooi?
Robrecht De Weerdt EP&C

Wat zijn de top 3 eisen voor het bekomen van een octrooi?

Vraag & Antwoord - EP&C

Een uitvinding moet aan tal van eisen voldoen om voor een octrooi in aanmerking te komen. Alvorens we een octrooiaanvraag indienen is het dus raadzaam om te controleren of uw uitvinding aan die eisen voldoet. Maar aan welke? Hierbij de top drie. 

1. Nieuwheid

Uw uitvinding moet nieuw zijn. Dat betekent dat octrooien alleen worden verleend voor uitvindingen die voor de indieningsdatum van de octrooiaanvraag nog niet bij het publiek bekend waren, waar ook ter wereld. Als uw idee al eens eerder is beschreven, verteld of verkocht, dan is het in het algemeen genomen niet meer mogelijk om het te patenteren.

Verbeter een uitvinding

Veranderingen en verbeteringen van een bestaand idee kunnen wel voor octrooi in aanmerking komen. Dus geef niet te snel op. Zelfs een kleine, slimme verandering kan het verschil maken tussen een middelmatig product en een zeer gewild product. Een Intellectueel Eigendomsrecht op zo’n kleine verandering kan dus heel waardevol zijn.

2. Inventief

Alleen een verschil tussen uw idee en wat er al bekend is, is niet voldoende. Het verschil moet ook nog eens niet voor de hand liggen voor een niet-creatieve ingewijde in de betreffende technologie.

Uitvinders té bescheiden

Uitvinders vinden hun idee achteraf vaak heel eenvoudig. Ze denken dat iedereen het eigenlijk wel bedacht zou kunnen hebben. Maar uitvinders zijn per definitie creatieve mensen. Omdat het recht toetst wat een niet-creatieve persoon bedacht zou kunnen hebben, is er vaak meer mogelijk dan u op het eerste zicht denkt.

Voordeel maakt inventief

Zo lijkt het toepassen van een lasverbinding in een constructie in plaats van de boutverbinding die tot nu toe werd toegepast heel voor de hand liggend. Maar als de lasverbinding onverwachte voordelen oplevert kan dit wel degelijk inventief zijn. Overleg bij twijfel over de inventiviteit dus altijd met uw octrooigemachtigde.

3. Industrieel toepasbaar

Octrooibescherming is er voor technische ideeën. Volgens de wet moet een idee industrieel toepasbaar zijn om te kunnen patenteren. Voor fysieke producten is dit al snel het geval. Die zijn vrijwel altijd op industriële wijze te produceren. 

Werkwijze en methodiek

Behalve producten komen ook werkwijzen en methodieken in aanmerking voor bescherming. Deze worden als industrieel toepasbaar gezien als ze in een technische, commerciële omgeving kunnen worden toegepast en bijvoorbeeld niet uitsluitend in de privésfeer.

Life sciences: een ander verhaal

Binnen de meeste technologiegebieden is deze vereiste nauwelijks een struikelblok, maar bij vakgebieden zoals life sciences kan deze horde wat lastiger te nemen zijn. Bijvoorbeeld bij het patenteren van een gen zal moeten worden uitgelegd wat de beoogde industriële toepassing van het betreffende gen is.

Deze expertise werd aangeboden door  EP&C

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels