Kan ik mijn bedrijfsterrein nog ten volle benutten als het onthard is?
Bart Geerts Terraviva

Kan ik mijn bedrijfsterrein nog ten volle benutten als het onthard is?

Vraag & Antwoord - Terraviva

www.terraviva.be

Bij de aanleg van hun bedrijfssite kiezen ondernemers nog erg vaak voor de traditionele oplossing. Ze verharden de buitenzone met beton en staan soms te weinig stil bij andere mogelijkheden, die minstens even functioneel zijn, maar ook esthetisch en ecologisch verantwoord. Nochtans zijn er redenen genoeg om voor de tweede oplossing te kiezen.

Ten eerste speel je daardoor veel beter in op de noden van de 21ste eeuw inzake regenwater. Regenwater lozen via de riolering wordt almaar duurder, onder meer omdat het zuiveringsproces van afval- en regenwater een kostelijke aangelegenheid is. Bovendien leven we al een tijdje in een periode van waterschaarste, iets wat we vooral in de zomer aan den lijve ondervinden als de overheid oproept om zo weinig mogelijk stadswater te gebruiken voor toepassingen waar je even goed regenwater voor kan inzetten.

Blijven kiezen voor een traditionele verharding heeft vaak te maken met een verkeerde perceptie over ecologische alternatieven. Vaak leven er twijfels over de draagkracht van berijdbare gazons of groenparkings, terwijl dat allerminst nodig is. Er bestaan voldoende moderne technieken waardoor bijvoorbeeld berijdbare gazons met grastegels (voor intensief gebruik) of met grindgazon (voor sporadisch gebruik) een kwalitatieve oplossing bieden. Het levert je bedrijf niet alleen een groener imago op, maar zorgt ook voor functionele voordelen. Door regenwater in de bodem te laten sijpelen, verlaag je de druk op de riolering en kun je het later eventueel zelf weer oppompen, bijvoorbeeld voor irrigatie, als proces- of sanitair water, voor de reiniging van voertuigen, enzovoort. Andere systemen, zoals in gras geïntegreerde microklaver, laten zelfs toe om stikstof op te nemen en leveren zo een bijdrage tot luchtzuivering. 

Nu al werk maken van berijdbare gazons en parkeerplaatsen getuigt van een gezonde visie op de toekomst. Stedenbouwkundige voorschriften zullen almaar sterker de nadruk leggen op een ecologisch verantwoorde aanleg van de buitenzone bij bedrijfsterreinen. Bovendien draag je op die manier ook bij tot de biodiversiteit, zie je dergelijke beplantingen voortdurend evolueren en betaal je aanzienlijk lagere lozingsheffingen. Via samenwerking met een ervaren wegenbouwer of tuinaanlegger creëer je vast en zeker een zo duurzaam mogelijke bedrijfssite.

Deze expertise werd aangeboden door  Terraviva

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels