Ondernemers zijn een stuk voorzichtiger geworden
Francky Godderis Fiduciaire Godderis

Ondernemers zijn een stuk voorzichtiger geworden

Sector - Finance & Accountancy - Fiduciaire Godderis

Gouden tip voor elke onderneming: werk samen met een accountant die als een echte vertrouwenspersoon oprecht met je begaan is en via persoonlijk contact telkens weer met juiste, gerichte adviezen komt. Het is de belofte die ook Francky Godderis na 30 jaar met elke klant blijft aangaan met Fiduciaire Godderis. Anno 2022 blijft de onderneming organisch groeien en is de zaakvoerder ambitieus om die opwaartse curve te bestendigen. “De digitale tools hebben onze job leuker gemaakt.”

Francky Godderis en financiën, het was altijd al een geslaagd huwelijk. Toen hij afstudeerde, ging hij meteen aan de slag als belastingcontroleur bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën. “De zin om een eigen accountancykantoor op te starten, was toen al aanwezig, maar ik kijk nog altijd tevreden terug op de twee jaar dat ik in dienst van de overheid heb gewerkt. We kregen toen uitstekende opleidingen van ervaren mensen, daar heb ik echt veel van opgestoken. Het heeft mijn knowhow aanzienlijk verruimd, waardoor ik met nog meer vertrouwen mijn eigen fiduciaire kon opstarten.”

STERCK. Hoe kijk je terug op die eerste jaren?

Godderis: “We zijn destijds gestart in Staden, waar we op vandaag nog altijd een kantoor hebben om lokale klanten te bedienen. Gaandeweg kregen we meer klanten uit alle windrichtingen, waardoor we in 2005 een tweede filiaal in Roeselare hebben geopend. Dat was een goede zet, want we bevinden ons hier in het hart van de provincie, vlak bij opritten van autosnelwegen, waardoor we altijd dicht bij onze klanten waren en zijn. Dat is nog altijd een troef, maar vroeger was het ook heel handig omdat onze klanten toen per kwartaal nog hun hele boekhouding bij ons moesten komen afgeven.”

Het is niet eenvoudig om een euro te verdienen, maar nog veel moeilijker om die euro juist te besteden.

Clusters

STERCK. Is het vandaag nog haalbaar om voor de meest diverse sectoren te werken en alle disciplines van accountancy te beheersen?

Godderis: “Toen we een bepaalde schaalgrootte hadden bereikt, ben ik met clusters beginnen werken. Elk cluster concentreert zich op specifieke sectoren, zoals de bouw, vrije beroepen, autohandelaars, et cetera. Tegelijk vinden klanten het belangrijk dat ze voor al hun boekhoudkundige besognes bij één partner terecht kunnen. Daarom hebben we ook geïnvesteerd om alle specialisaties onder hetzelfde dak aan te bieden: van strategisch bedrijfsadvies tot overname-advies, juridische ondersteuning en successieplanning. We werken wel nog samen met externe revisorenkantoren en vaste fiscale juristen.”

STERCK. Hoe streef je naar de ideale schaalgrootte?

Godderis: “Dat is een uitdagende strategische oefening. Je kan pas generalist én specialist zijn als je kwalitatief en kwantitatief bent gegroeid. We zijn nu op een niveau gekomen dat het leefbaar, haalbaar én betaalbaar is om met onze 19 deskundige adviseurs een full-service te kunnen bieden. Daarbij is digitalisering de nieuwe standaard geworden. Je biedt daar op zich geen toegevoegde waarde mee, maar die aanpak biedt onze mensen wel de kans om aan klanten begeleiding, coaching en de juiste adviezen te geven op het juiste moment, zelfs op vlak van hr. Met dergelijke diensten kan je wél het verschil maken.”

STERCK. Welke impact heeft de digitalisering op de tevredenheid over de job?

Godderis: “De andere invulling van onze stiel heeft ervoor gezorgd dat het een stuk plezanter is geworden. Je werkt gewoon op een ander niveau. In het papieren tijdperk vergde onze job veel meer administratie en input van gegevens. Dat secretariaatswerk heeft meer en meer plaats geruimd voor de eigenlijke functie van accountant. Die evolutie was ook nodig, want de wetgeving is almaar complexer geworden, waardoor de klant niet langer nood heeft aan een boekhouder in de vroegere betekenis van het woord, maar vooral aan advies en begeleiding. De meerderheid van mijn concullega’s heeft die boodschap goed begrepen. De enkelingen die niet meesurfen op de digitaliseringsgolf, verdwijnen vroeg of laat uit de markt, worden opgeslorpt door een grotere speler of krijgen niet meer de juiste mensen aan boord. Ervaren accountants willen alleen nog aan de slag bij een onderneming met potentieel, uitstraling én de mogelijkheid om zich via opleidingen constant bij te scholen.”

Fiduciaire Godderis in cijfers
  • 2 kantoren in Roeselare en Staden
  • 20 mensen in het team, zaakvoerder Godderis inbegrepen
  • 1992 oprichtingsjaar

STERCK. Was het een helse klus om de drie mensen die er dit jaar bij zijn gekomen, te vinden?

Godderis: “Het is een bewuste keuze om nooit schoolverlaters aan te werven. Wie bij ons wil komen, moet vier à vijf jaar relevante ervaring kunnen voorleggen. We kunnen het ons niet permitteren om dossiers te laten behandelen door mensen die sommige dingen nog moeten leren, dat zou ten koste gaan van de kwaliteit en het serviceniveau. Ik prijs me gelukkig te kunnen terugvallen op een trouw team met veel anciënniteit. Evident is dat niet, want de concurrentie is bikkelhard. We hebben nooit meegedaan aan de trend om mensen bij andere kantoren weg te kapen, maar vertrouwen voor aanwervingen op de expertise van kwalitatieve selectiekantoren.”

STERCK. In hoeverre ben je zelf nog betrokken bij de dossiers?

Godderis: “Mijn job is mettertijd geëvolueerd, maar ik ben nog altijd op de hoogte van elk dossier en aanwezig bij iedere bespreking. Dat persoonlijk contact is cruciaal om onze rol van vertrouwenspersoon te blijven vertolken. Soms organiseren we die meetings zelfs op zaterdag, wat onze klanten oprecht appreciëren. Daarnaast is het voor mij essentieel om niet alleen de ‘teammanager’ te zijn : ik sta erop de materie te blijven beheersen, net daarom blijft regelmatige deelname aan cursussen een conditio sine qua non.”

Voorzichtigheid

STERCK. Welk gevoel overheerst bij ondernemers in tijden waarin personeelskosten, energie- en grondstofprijzen de pan uitswingen?

Godderis: “Ondernemers ervaren tegenwoordig nog meer dat het niet eenvoudig is om een euro te verdienen, maar nog veel moeilijker om die euro ‘juist’ te besteden. Bewust houden wij ons weg van beleggingsadvies. De enige nuttige tip die we op dat vlak geven, is : investeer in je bedrijf. De meeste klanten doen dat gelukkig ook. Ze zijn logischerwijs wel een stuk voorzichtiger geworden: de kosten zijn inderdaad fors opgelopen en we weten niet wat de toekomst brengt. Gelukkig hebben we geen enkele klant die echt in de miserie zit.”

STERCK. Hoe komt dat?

Godderis: “We selecteren onze klanten zorgvuldig. De meesten zijn volbloed West-Vlaamse ondernemers, die weten wat hard werken is, met beide voetjes op de grond blijven staan en niet boven hun stand gaan leven. Als er dan toch even euforie is, temperen we die een beetje om te vermijden dat ze beslissingen nemen waar ze later misschien spijt van krijgen. We moedigen hen wel aan om ook in moeilijke tijden gericht te blijven investeren. Op dat vlak zouden we nog iets meer zoals Nederlanders mogen zijn. Die blijven ook in crisissituaties rationeel denken en budgetten besteden aan de uitbouw van hun zaak. Als iedereen te bruusk op de rem zou gaan staan, krijgen we exact waarvoor we vrezen : een recessie als gevolg van de dalende consumptie.”

Francky_Godderis_Fiduciaire_Godderis_team

STERCK. Wat is voor jou nog een prioriteit inzake het contact met uw klanten?

Godderis: “Het is zeer relevant om regelmatig nieuwsbrieven over actuele onderwerpen te versturen en geregeld seminaries te organiseren. Dat doen we nooit op ons kantoor, maar in een comfortabele en gezellige accommodatie met (externe) sprekers die specialist zijn in hun specifieke materie. Die extra kennis ondersteunt klanten bij het nemen van cruciale beslissingen.”

STERCK. Hoe zal Fiduciaire Godderis de komende jaren evolueren?

Godderis: “We blijven ambitieus en streven naar verdere groei, bij voorkeur organisch. Daarnaast is het de bedoeling een structuur uit te werken waarbij medewerkers de mogelijkheid krijgen om partner te worden. Tegelijk willen we absoluut ons familiaal karakter blijven behouden. Die aanpak werkt, want elke nieuwe klant is een ‘lead’ van een bestaande klant.

Dat plaatst ons in een bevoorrechte positie, al hebben we die niet voor niets gekregen, want ik werk zeven op zeven.”

“In de toekomst zullen we nog nadrukkelijker artificiële intelligentie omarmen: digitale tools en slimme software laten ons toe dossiers beter te beheren en tijdig alle verplichtingen na te komen. Met andere woorden: we werken sneller, efficiënter en correcter. Daar zullen we sowieso blijven op inzetten.”

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels